Ξενώνας “Ίριδα”

ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΙΡΙΔΑ»

Ο ξενώνας Ίριδα λειτουργεί στην πόλη μας από τον Απρίλιο του 2001, αποτελώντας μία  Μονάδα Ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης του Γ.Ν.Ν. Αγρινίου. Φιλοξενεί 12 άτομα με ψυχικές διαταραχές ηλικίας από 40 έως 80.

Βασικοί στόχοι του ξενώνα Ίριδα είναι οι εξής: 

  • Βελτίωση της ψυχοκοινωνικής λειτουργικότητας των φιλοξενουμένων
  • Ανάπτυξη των κοινωνικών τους δεξιοτήτων
  • Εκπαίδευση στην αυτόνομη διαβίωση
  • Μείωση των κοινωνικών διακρίσεων και του στίγματος
Irida
Irida 3
Irida 2

Η ζωή στον ξενώνα:

Σε ένα φιλόξενο και λειτουργικό  περιβάλλον οι τρόφιμοι συμμετέχουν στο καθημερινό πρόγραμμα του ξενώνα, δηλαδή σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες, ατομικές και ομαδικές συνεδρίες, με απώτερο στόχο την βελτίωση της ψυχοκοινωνικής τους αποκατάστασης, καθώς και για την επανένταξη τους στην κοινωνία.

Η θεραπευτική ομάδα:

Οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας που απαρτίζουν τη θεραπευτική ομάδα της Μονάδας, ακλουθούν ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα για τον κάθε φιλοξενούμενο προκειμένου να αναδείξουν ή να ενισχύσουν τα υγιή κομμάτια αυτών.