Προσωπικό

Στα πλαίσια της λειτουργίας του Κέντρου Ψυχικής Υγείας γίνεται προσπάθεια το σύνολο των δράσεων να οργανώνονται και να αναπτύσσονται ομαδικά αξιοποιώντας τόσο τις ιδιαίτερες γνωσεις, δεξιότητες και εξειδίκευση του κάθε μέλους ξεχωριστά όσο και τη συνολική δυναμική και λειτουργία της ομάδας.
Στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Νοσηλευτικής Μονάδας Αγρινίου – Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας εργάζεται το παρακάτω προσωπικό:

ΣΚΑΜΝΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ
ΖΑΡΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ
ΤΕΡΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ
ΠΑΓΓΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΜΗΛΙΟΡΔΟΥ ΑΘΗΝΑ – ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
ΧΑΡΔΑΛΙΑ ΕΛΕΝΗ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΚΟΚΚΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ
ΣΒΕΝΤΖΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ
ΤΣΙΟΥΝΗ ΑΝΝΑ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ – ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ – ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ – ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ – ΟΔΗΓΟΣ

Τίτλος Πράξης: «Ανάπτυξη Δομών Ψυχικής Υγείας – Εισαγωγή καινοτόμων υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (πρόληψη-προαγωγή) από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αιτωλοακαρνανίας της Νοσηλευτικής Μονάδας Αγρινίου του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας»  με κωδικό ΟΠΣ: 5067799Η πράξη εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων» του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά ασθενείς με ψυχωσική διαταραχή ή άλλη σοβαρή ψυχοπαθολογία που δεν έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας στο νομό και κυρίως στην πόλη του Αγρινίου. Κατά την διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος θα ωφεληθούν άμεσα 200 ασθενείς και έμμεσα οι οικογένειές τους (500 άτομα). Η διεπιστημονική θεραπευτική ομάδα θα επισκέπτεται τον ασθενή στο σπίτι του με μηνιαία σταθερή παρουσία συμμετέχοντας ενεργά στην θεραπεία του (ψυχοθεραπεία, φαρμακοθεραπεία, φαρμακοθεραπεία depo, κοινωνικοποίηση) θα υποστηρίζει το οικογενειακό πλαίσιο και θα πραγματοποιεί παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης της κοινότητας για την ψυχική νόσο με την συνεργασία και την εποπτεία της επιστημονικής ομάδας του Κ.Ψ.Υ. Εάν χρειαστεί στα πλαίσια μιας υποτροπής, οι επισκέψεις θα γίνονται σε πιο συχνή βάση, ακόμα και καθημερινή. Οι επισκέψεις και οι θεραπευτικές παρεμβάσεις θα καταγράφονται σε δελτία επίσκεψης που θα συμπληρώνονται εβδομαδιαία καθώς και η ατομική – ιατρική καρτέλα του ασθενούς που θα πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σκοπός είναι ο περιορισμός του αριθμού των εισαγωγών και κυρίως των ακούσιων νοσηλειών. Αυτό προϋποθέτει την συνεργασία της οικογένειας του ασθενούς αλλά και του μικροκοινωνικού περιβάλλοντός του (συγγενείς, γείτονες, εργασιακό περιβάλλον, κοινότητα). Αυτό με την σειρά του διευρύνει τους στόχους του προγράμματος κάνοντας απαραίτητη την αγωγή κοινότητας. Επιπλέον στόχος είναι η εργασία με τον πληθυσμό για την ευαισθητοποίησή του ώστε να αλλάξει στάση απέναντι στην ψυχική νόσο ώστε να αντιμετωπιστεί το στίγμα των ψυχικής ασθένειας. Το προσωπικό με το οποίο θα ενισχυθεί το Κ.Ψ.Υ. ( α. Δύο Ψυχολόγοι Π.Ε. β. Ένα νοσηλευτή Τ.Ε. και γ. Ένα Κοινωνικό Λειτουργό Τ.Ε.) θα συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση διευρύνοντας τον αριθμό των ωφελούμενων από τις ψυχιατρικές υπηρεσίες ασθενών του νομού και κυρίως αναβαθμίζοντας ποιοτικά αυτές.

 

Προσωπικό ΙΔΟΧ για την Ανάπτυξη Δομών Ψυχικής – Εισαγωγή καινοτόμων
υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ( πρόληψη-προαγωγή)- Στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

ΣΙΑΣΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ – ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
ΧΡΥΣΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ