Πρόγραμμα Νοσηλείας κατ’οίκον – Πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

Η ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Αγρινίου του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας (Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου) λειτουργεί στα πλαίσια του προγράμματος ‘’Νοσηλεία κατ’ οίκον’’  όπου παρέχει  υπηρεσίες σε ενήλικες πολίτες και στις οικογένειές τους, οι οποίοι χρήζουν ψυχιατρικής φροντίδας και αντιμετωπίζουν δυσκολία πρόσβασης στις υπάρχουσες δομές ψυχικής υγείας,  στοχεύοντας στην πρόληψη, την έγκαιρη παρέμβαση, την αποφυγή της υποτροπής της νόσου και την διασφάλιση της συνέχειας της ψυχιατρικής φροντίδας του ασθενούς στο οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον.

Οι υπηρεσίες της κινητής μονάδας είναι:

  • Μηνιαία σταθερή παρουσία της διεπιστημονικής θεραπευτικής ομάδας (Ψυχίατρος, Ψυχολόγος, Κοινωνική Λειτουργός, Νοσηλεύτρια) που δρα σε τρία επίπεδα: στη ψυχοθεραπεία, στη φαρμακοθεραπεία και στην κοινωνικοποίηση.
  • Εξατομικευμένες υπηρεσίες που αφορούν τη διάγνωση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση των ψυχιατρικών διαταραχών.
  • Συνεχιζόμενη παρακολούθηση του ατόμου, με σκοπό τη ψυχοεκπαίδευση στη διαχείριση της νόσου και τη συμμόρφωση στη φαρμακευτική αγωγή.
  • Συνταγογράφηση φαρμάκων.
  • Κατ’οίκον επισκέψεις, λόγω αδυναμίας προσέλευσης ή μεγάλης χιλιομετρικής απόστασης.

Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας   στοχεύει:

  • Στην ενημέρωση – ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε θέματα ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.
  •  Στην κινητοποίηση των τοπικών φορέων  και  υπηρεσιών με σκοπό   την κοινωνική ένταξη των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας.
  • Στην υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας που προωθούν την καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος.
  • Στη διασύνδεση των κοινωνικών υπηρεσιών και τοπικών φορέων  για  την εισαγωγή και υποστήριξη των ενδιαφερομένων.
  • Στην  πρόληψη των υποτροπών  της ψυχικής νόσου και με την ενεργό συνεργασία και ενίσχυση του οικογενειακού πλαισίου.