Προαγωγή Υγείας

Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αγρινίου είναι οργανωμένο με βάσης τις αρχές της κοινωνικής και κοινοτικής ψυχιατρικής. Στα πλαίσια της λειτουργίας του υλοποιούνται με ποικίλους τρόπους δράσεις πρωτοβάθμιας πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού και την έγκυρη ενημέρωση του για ζητήματα ψυχικής υγείας. Απωτερος στόχος μας είναι ο περιορισμός του στίγματος της ψυχικής διαταραχής, η καλλιέργεια εναισθησίας στους πάσχοντες και η ενδυνάμωση τόσο των ίδιων όσο και του περιβάλλοντός τους στην καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

Εδώ μπορείτε να λάβετε αξιόπιστη πληροφόρηση για τις ψυχικές διαταραχές, την αιτιολογία, τα συμπτώματα και τη θεραπεία τους αλλά και να ενημερωθείτε για διάφορα θέματα ψυχικής υγείας γενικότερα.