Ποιοι είμαστε

Το κέντρο ψυχικής υγείας αποτελείται από μία ομάδα επαγγελματιών με διάφορες ειδικότητες, ψυχίατροι ενηλικων, παιδοψυχίατρος, κοινωνιολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, νοσηλευτές, επισκέπτριες υγείας και οδηγός. Στα πλαίσια της λειτουργίας του κέντρου γίνεται προσπάθεια να αξιολογούνται, να οργανώνονται και να αναπτύσσονται ομαδικά οι περισσότερες δράσεις, έτσι ώστε να αξιοποιούνται ταυτόχρονα τόσο οι ατομικές δεξιότητες όσο και η συνολική δυναμική και λειτουργία της ομάδας.

Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αγρινίου λειτουργεί από το 2006 παρέχοντας μια ποικιλία υπηρεσιών ψυχικής υγείας υψηλής ποιότητας, με έργο τόσο κλινικό σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας, όσο και δράσεις προαγωγής ψυχικής υγείας στην Κοινότητα.

Το Κέντρο Ψυχικης Υγείας Αγρινίου δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας που αποτελεί και την περιοχή ευθύνης του βάση της ψυχιατρικής τομεοποίησης   αλλά εξυπηρετεί τμηματικά και ανάγκες γύρω νομών στην ευρύτερη περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας.

Το  Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αγρινίου είναι οργανωμένο με βάση τις αρχές της Κοινοτικής Ψυχιατρικής, δηλαδή της αποασυλοποίησης, της παροχής υπηρεσιών πρόληψης και προαγωγής υγείας στην κοινότητα, της εύκολης πρόσβασης, της πρωτοβάθμιας φροντίδας, της συνεχιζόμενης φροντίδας, της έγκαιρης παρέμβασης, της προσαρμογής των υπηρεσιών με βάση τις κοινοτικές ανάγκες.

Στα πλαίσια της λειτουργίας του  Κέντρου Ψυχικής Υγείας Αγρινίου παρέχονται αναλυτικά οι εξείς υπηρεσίες :

 • ψυχιατρική εκτίμηση και διάγνωση (συνέντευξη, ψυχομετρία)
 • τακτική ψυχιατρική παρακολούθηση / ψυχολογική παρακολούθηση
 • βιολογική θεραπεία ψυχικών διαταραχών (ρύθμιση φαρμακευτικής αγωγής)
 • συνταγογράφηση φαρμάκων
 • ψυχολογική θεραπεία ψυχικών διαταραχών (ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις, συμβουλευτική))
 • έκδοση πιστοποιητικών ψυχικής υγείας για διάφορες χρήσεις
 • παρεμβάσεις πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας στην Κοινότητα (ομιλίες στην κοινότητα, ομιλίες σε σχολεία, ενημερωτικές ημερίδες, παρουσία σε τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης)
 • ψυχιατρική εφημεριακή κάλυψη Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου (επείγοντα ψυχιατρικά περιστατικά, Διασυνδετική Ψυχιατρική)
 • ψυχιατροδικαστικές υπηρεσίες για τις Δικαστικές Αρχές του Νομού Αιτωλοακαρνανίας σε μία πληθώρα περιστατικών (Εισαγγελία, Πρωτοδικείο, Εφετείο)
 • ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες (παιδοψυχίατρος)
 • κοινωνική υπηρεσία
 • εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στον τομέα της Ψυχιατρικής (εκπαίδευση Γενικών Ιατρών Νοσοκομείου Αγρινίου, μαθήματα Ψυχιατρικής στο ΔΙΕΚ Νοσηλευτικής του Γ.Ν.Αγρινίου, εκπαίδευση-πρακτική σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας πχ ψυχολόγους κλπ)
 • παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε τοπικά κέντρα Υγείας ως επισκέπτες (πχ Κέντρο Υγείας Αμφιλοχίας)
 • ψυχιατρική κάλυψη δομών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης του Δήμου Αγρινίου (2 Ξενώνες αποκατάστασης και προστατευόμενα διαμερίσματα)
 • επισκέψεις κατ’ οίκον από Επισκέπτριες Υγείας για χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής μακράς αποδέσμευσης (depots)
 • Πρόγραμμα “Νοσηλείας κατ’ οίκον” σε συνεργασία με άτομα του ψυχοκοινωνικού δικτύου υποστήριξης ασθενών (ΕΣΠΑ 2019)

 

Στα πλαίσια της πολυετούς λειτουργίας του το  Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αγρινίου έχει υλοποιήσει μία σειρά Πανευρωπαικών Προγραμμάτων (ΕΣΠΑ) με στόχο τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των μελών-στελεχών του και τη διαρκή βελτίωση και των εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών που προσφέρει στους πολίτες του Νομού Αιτωλοακαρνανίας.