Επίσκεψη Περιφερειάρχη

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αγρινίου επισκέφθηκαν στις 11 Ιουνίου του 2021 ο Περιφερειάρχης Κος Νεκτάριος Φαρμάκης συνοδεία του  Αντιπεριφερειάρχη κου Λάμπρου Δημητρογιάννη. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε τόσο στα πλαίσια γνωριμίας του κου Φαρμάκη με την υπηρεσία, το προσωπικό και τις δράσεις της όσο και στα πλαίσια της υλοποίησης του Προγράμματος Ενεργειακής Αναβάθμισης του κτιρίου του Κέντρου Ψυχικής Υγείας μέσω ΕΣΠΑ. Η επίσκεψη έγινε σε φιλικό κλίμα και συζητήθηκαν το εύρος των δράσεων του κέντρου ψυχικής υγείας αλλά και επίκαιρα θέματα που αφορούν τόσο τις υπηρεσιακές ανάγκες του Κέντρου όσο και γενικότερα θέματα σχετικά με την ψυχική υγεία στην περιοχή. Δηλώθηκε επίσης η διαθεσιμότητα της Περιφέρειας να σταθεί δίπλα στην υπηρεσία και να υποστηρίξει περαιτέρω το έργο της καλύπτοντας στο μέτρο του δυνατού ανάγκες που αφορούν τόσο υλικοτεχνικό εξοπλισμό όσο και τη στελέχωση του κέντρου. Ευελπιστούμε η επίσκεψη αυτή να αποτελέσει την απαρχή μιας ουσιαστικής επικοινωνίας του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Αγρινίου με την υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και γενικότερα με τους επίσημους κρατικούς φορείς ώστε να ενισχυθεί η δυναμική της παροχής υπηρεσιών στον ευαίσθητο και επίκαιρο τομέα της ψυχικής υγείας σε έναν από τους μεγαλύτερους νομούς της χώρας.